Aanvullend pensioen voor bedrijfsleiders (vennootschap)

Als zelfstandige met een vennootschap kan u uw pensioen verhogen door voor een aanvullend pensioen te kiezen en daarvoor heeft u verschillende mogelijkheden.

Zo kan u aanvullend pensioen opbouwen via VAPZ of IPT. Het best is om de verschillende mogelijkheden te combineren. Zo kan u maximaal van het fiscaal voordeel genieten.

Zelfstandigen zonder vennootschap kunnen vanaf 2018 hun aanvullend pensioen opbouwen met POZ, pensioentoezegging voor zelfstandigen, deze mogelijkheid heeft u als bedrijfsleider niet, Wel kan u al geruime tijd gebruik maken van de IPT, die nog meer mogelijkheden biedt.

Om een overzicht te krijgen van wat u al heeft opgebouwd, kan u via mypension.be uw volledig 2de pijler dossier opvragen.

Wanneer mag ik met pensioen?
Hoeveel aanvullend pensioen mag ik opbouwen?
 Contacteer ons !
VAPZ
 
Vrij aanvullend pensioensparen voor zelfstandigen

 

Dit is voor elke zelfstandige een interessante spaarformule want de stortingen zijn fiscaal aftrekbaar. Met VAPZ bouwt u een aanvullend pensioen op dat u het hoogste rendement oplevert.

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep (als u bijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep), en meewerkende echtgenoten kunnen een VAPZ onderschrijven. VAPZ is niet mogelijk voor starters in bijberoep.

Voordelen?

U betaalt minder personenbelasting doordat u uw VAPZ-bijdrage integraal aftrekt als beroepskost, het belastingvoordeel zal afhangen in welke schaal u valt.

U betaalt minder sociale bijdragen omdat uw referentie-inkomen (= netto belastbaar inkomen) waarop deze worden berekend lager zal liggen.

Mogelijkheden?

‘Gewoon’ of ‘sociaal’

U hebt de keuze tussen een ‘gewoon VAPZ’ en een ‘sociaal VAPZ’.
Bij een sociaal VAPZ wordt een gedeelte van de premie geïnvesteerd in aanvullende waarborgen, zoals een overlijdens- of invaliditeitsuitkering. Als zelfstandige bedrijfsleider kan u echter beter uw gewaarborgd inkomen en eventueel overlijdenskapitaal bij uw IPT onderbrengen.

Hoeveel?

U kiest zelf hoeveel u jaarlijks spaart.

Het is aangeraden de fiscale mogelijkheden van het VAPZ ten volle te benutten en pas daarna andere mogelijkheden te gebruiken. De premies voor het vrij aanvullend pensioen hangen af van uw beroepsinkomen.

Voor het gewoon VAPZ mag een zelfstandige 8,17% van zijn netto belastbaar inkomen storten, met voor 2018 een maximum van 3.187,04 euro. Voor een sociaal VAP mag 9,40% van het netto belastbaar inkomen worden gestort, met voor 2018 een maximum van 3.666,85 euro.

IPT

Individuele pensioentoezegging

Zelfstandigen met een vennootschap die een maandelijkse bezoldiging ontvangen, kunnen extra pensioensparen via IPT (Individuele Pensioentoezegging). De individuele pensioentoezegging is een individuele levensverzekering met de vennootschap als verzekeringnemer en de bedrijfsleider als verzekerde en rechtstreeks begunstigde. Wanneer u en uw vennootschap goede resultaten boeken dan betaalt u een hoge vennootschapsbelasting en dan kan een individuele pensioentoezegging interessant zijn.

Voor wie?

Bij een IPT is het wel degelijk de vennootschap die de premies betaalt. Dit betekent dus ook dat een zelfstandige die niet via een vennootschap werkt, geen IPT kan afsluiten. Andersom is het wel mogelijk dat met het loon, uitgekeerd door een vennootschap aan de zelfstandige, de bijdragen worden betaald.

Voordelen?

De bijdragen zijn 100% aftrekbaar van uw bruto winst in de vennootschap.

Uw vennootschap kan de premie volledig als beroepskost aftrekken op voorwaarde dat de 80%-regel gerespecteerd wordt en dat u een maandelijkse bezoldiging hebt. Op die manier daalt de winst en dus ook uw fiscale last. Met IPT bouwt u dus niet alleen extra pensioen op maar geniet u nu ook al van heel wat fiscale voordelen. U bent onmiddellijk privé eigenaar van de spaarpot en bij uitkering kan u genieten van een voordelige eindbelasting.

Hoeveel?

De maximum bijdrage is afhankelijk van  uw inkomen van het huidige boekjaar, uw burgerlijke staat en wat u tijdens uw carrière opbouwt als aanvullend pensioen. Aan de hand van een formule, de 80% regel, berekenen we jaar na jaar hoeveel u mag storten, helemaal in overeenstemming met alle wettelijke en fiscale regels. Ook hoeveel u kan inhalen van het verleden door bijkomende stortingen te doen.

Wat is de 80%-regel?

In functie van diverse parameters die verband houden met uw persoonlijke situatie, mag de som van al uw pensioenen, omgezet in rente, niet meer bedragen dan 80% van uw normaal bruto jaarloon. De berekening hiervan is echter vrij complex, en gebeurt best in samenwerking met de experten van Group S - Life Plan en eventueel uw accountant.