Zelfstandige ondernemer zonder vennootschap

Het is duidelijk dat u als zelfstandige zelf voor uw aanvullend pensioen moet zorgen. Als ondernemer zonder vennootschap heeft u daarvoor verschillende mogelijkheden. Op dit moment is VAPZ de meest gekende en vaak de meest interessante formule. Vanaf 2018 worden uw mogelijkheden verder uitgebreid en kan u ook pensioensparen via POZ, pensioentoezegging voor zelfstandigen. Deze nieuwe mogelijkheid is vergelijkbaar met het IPT dat enkel door bedrijfsleiders van een vennootschap kan gebruikt worden.

Het best is om de verschillende mogelijkheden te combineren. Zo kan u maximaal van het fiscaal voordeel genieten.

Om een overzicht te krijgen van wat u al heeft opgebouwd, kan u via mypension.be uw volledig 2de pijler dossier opvragen.

VAPZ
 
Vrij aanvullend pensioensparen voor zelfstandigen

 

Dit is voor elke zelfstandige een interessante spaarformule want de stortingen zijn fiscaal aftrekbaar. Met VAPZ bouwt u een aanvullend pensioen op dat u het hoogste rendement oplevert.

Voor wie?

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep (als u bijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep), en meewerkende echtgenoten kunnen een VAPZ onderschrijven. VAPZ is niet mogelijk voor starters in bijberoep.

Voordelen?

U betaalt minder personenbelasting doordat u uw VAPZ-bijdrage integraal aftrekt als beroepskost, het belastingvoordeel zal afhangen in welke schaal u valt.

U betaalt minder sociale bijdragen omdat uw referentie-inkomen, (= netto belastbaar inkomen) waarop deze worden berekend lager zal liggen.

Mogelijkheden?

‘Gewoon’ of ‘sociaal’

U hebt de keuze tussen een ‘gewoon VAPZ’ en een ‘sociaal VAPZ’.
Bij een sociaal VAPZ wordt een gedeelte van de premie geïnvesteerd in aanvullende waarborgen, zoals een overlijdens- of invaliditeitsdekking. Deze dekkingen zijn echter aan een hele reeks voorwaarden verbonden en kunnen beter worden ingevuld binnen een gewoon VAPZ.
Heeft u hioerover specifieke vragen, neem dan even contact met ons op.

Hoeveel?

U kiest zelf hoeveel u jaarlijks spaart.

Het is aangeraden de fiscale mogelijkheden van het VAPZ ten volle te benutten en pas daarna andere mogelijkheden te gebruiken. De premies voor het vrij aanvullend pensioen hangen af van uw beroepsinkomen.

Voor het gewoon VAPZ mag een zelfstandige 8,17% van zijn netto belastbaar inkomen storten, met voor 2018 een maximum van 3.187,04 euro. Voor een sociaal VAP mag 9,40% van het netto belastbaar inkomen worden gestort, met voor 2018 een maximum van 3.666,85 euro, maar met een aantal beperkingen.

POZ

 

Pensioenovereenkomst voor zelfstandige natuurlijke personen

 

 

Vanaf 2018 kunnen zelfstandigen zonder vennootschap naast het VAPZ ook kiezen voor de POZ om een aanvullend pensioen op te bouwen. Dankzij deze nieuwe regeling hebben eenmanszaken in de toekomst dus een extra mogelijkheid om hun wettelijk pensioen aan te vullen.

Voor wie?

Enkel een zelfstandig natuurlijk persoon (eenmanszaak) kan een POZ afsluiten. Ondernemers met een vennootschap of ondernemers die voor een vennootschap werken en hiervoor een loon krijgen, kunnen niet gebruik maken van POZ.

Voor een optimale pensioenopbouw met een zo groot mogelijk fiscaal voordeel en een maximale vermindering van de sociale bijdragen, moet u best eerst uw VAPZ volstorten. Dit maximum wordt bereikt bij een inkomen van 39.378 EUR. Wanneer uw inkomen lager ligt dan zal het vaak niet mogelijk zijn om een POZ af te sluiten.

Voordelen?

De formule en de voordelen van POZ zijn te vergelijken met die van het IPT voor bedrijfsleiders met een vennootschap. De premies zijn aftrekbaar als beroepskost en leveren dus een belastingvoordeel op. Met POZ kan u meer sparen dan bij VAPZ want de totale pensioenopbouw mag tot 80 procent van het gemiddelde van uw laatste 3 jaarlijkse brutolonen bedragen.

Hoeveel?

De maximum bijdrage is afhankelijk van het gemiddelde van uw inkomen van de laatste jaren, uw burgerlijke staat en wat u in het geheel opbouwt als aanvullend pensioen.

Aan de hand van een formule, de 80% regel voor het POZ, berekenen we jaar na jaar hoeveel u mag storten, helemaal in overeenstemming met alle wettelijke en fiscale regels.

 

Wat is de 80%-regel?

In functie van diverse parameters die verband houden met uw persoonlijke situatie, mag de som van al uw pensioenen, omgezet in rente, niet meer bedragen dan 80% van uw normaal bruto jaarloon.

 

Onze simulatietool geeft u een idee wat dit voor u kan betekenen. Probeer het uit!

 

Of druk het onderstaand formulier af, vul het in en stuur het terug naar gsms@groups.be.